Grundkurs i astrologi

Grundkurs i astrologi skall ge det grundläggande baskunskaperna för att självständigt kunna teckna upp ett radixhoroskop (födelsehoroskop) och förstå dess olika komponenter.

1.Vad är astrologi

2.Zodiaken.

3.Ascendent.

4.Mc ( medium coeli ).

5.Kvadranter.

6.Longitud – Latitud ( indelningen ).

7.Hus och husindelningen.

8.Tidzoner

9.Lst. Gmt. Ut. Sideral tid.

10.Födelseplats

11.Datum – Månad – År – Tidpunkt

12.Efemeridtabeller

13.Hustabeller

14.Interpolationsteknik

15.Repetition av mom. 2 – 16

16.Praktisk tillämpning av att teckna upp ett horoskop där temat kommer att ligga vid interpolation i samband med framtagande av: Mc, ascendent, husspetsar, och planet- possitioner.

17.Planeter och dess energier

18.Hussymboliken

19.Elementen

20.Kvalitéerna

21.Självständigt framtagande av horoskop från en valfri person som sedan redovisas för för ett slutomdöme

Kursinnehåll

Skapa förståelse för astrologins bak-grund och hur man kan använda den. Skapa förståelse för kursplanens olika avsnitt. Kursens kommer till stor del handla om praktiska övningar.

Efter avslutad kurs skall du kunna rätta upp ett horoskop