Gammalt hantverk som också du kan lära dig

Nu för tiden är astrologi nästan ett bortglömt hantverk, dvs, att på gammalt sätt teckna upp ett horoskop, bara med hjälp av papper, penna, och tabeller, utan att vara beroende av dataprogram, som kanske inte i alla lägen finns tillgängligt. Om du siktar på att bli astrolog är det absolut ett måste att känna till det hela från grunden och bygga på kunnandet vart efter. Det är inte helt lätt men inte heller omöjligt.

Oftast tar det många år innan man kan verka proffesionelt som astrolog, i synnerhet om man siktar på att hålla kurser och föredrag. Målet är att du ska kunna göra enklare horoskoptolkningar, kanske i första hand ditt eget och så småning om vänner och bekanta, hur väl du kommer att lyckas beror till största delen på dig själv, vi kan bara ge dig verktygen.

Det du själv behöver för kursen.

Du behöver förutom intresset,tillgång till dator som är utrustad för att kunna läsa PDF-filer och något multimediaprogram så du kan följa videokursen. Vidare behöver du penna, papper, miniräknare, suddgummi och eventuellt färgpennor, ifall du vill färglägga de olika axlarna eller de olika elementen. Övrigt materia och olika hjälpmedel för uträkning av Lokal stjärntid, hustabeller, efemerider, horoskoptavlor osv. kommer att finnas tillgängligt på webbsidan för nedladdning. Betald kurs har en tidsgräns på tre månader vilket gör att du tar det i din egen takt och kan se videokursen hur många gåger som helst och när som helst på dygnet, samt maila oss när du behöver fråga.

 

Online-kurser

Du kommer att i lugn och ro kunna följa alla kurser som vi kommer att anordna, framför din dator, du väljer Du behöver inte planera för någon kursverksamhet med tider osv. utan du sätter dig bara framför en dator, när du själv har tid. De olika kurserna vi kommer att hålla är alla gjorda på ett lättfattligt sätt och tar upp de mesta inom de olika astrologiska områden, allt från grunderna till att så småningom studera mer komplexa astrologiska företeelser och tekniker. Alla tar till sig lärdom och kunskap på olika sätt, därför har vi valt att använda video, bilder samt möjligheten till att maila och fråga, samtidigt som du löser uppgifterna vi gått igenom. Didaktiken till målet blir då, Innehåll-Syfte-Metod, vilket har visat sig vara ett bra pedagogiskt tillvägagångssätt och används i de flesta kurser, skolor osv..


Olika kurser

Astrologskolan kommer att lägga upp olika kurser inom astrologi, och som förhoppningsvis skall passa alla kunskapsnivåer. Du kan bli astrolog, eller stanna när du tycker det räcker. Om astrologin fungerar eller inte, eller om man kan tro på den, kommer vi inte att gå in på, det är liksom inte det som är avsikten med kurserna, vi har inte heller för avsikt att ”frälsa” någon, utan det är upp till var och en att själv ta ställning till. Vi kommer inte heller behandla astrologins bakgrund, utom i några enstaka fall, efter som det redan finns hundratals hyllmetrar och för att inte tala om alla webbsidor inom ämnet ”astrologins historia”, vi kommer där emot att ge dig de verktyg och olika tekniker som behövs, för att förstå och kunna tolka olika horoskop.


Först ut kommer vi att vara med en grundkurs

Alla som vill lära sig denna mycket gamla kunskap från grunden ska ha en möjlighet från start, eller bara putsa av redan tidigare kunskap, för att sedan gå vidare till högre nivåer. Du kan ta del av undervisningsplanen, så du kan se kursupplägget och om det verkar intressant just för dig. Vart efter kommer vi bygga på med mer avancerad astrologi och mer komplexa tolkningar, relationsastrologi, mundan astrologi, horarisk astrologi, mm.